Regulament oficial al concursurilor Crăciun Magic

Secțiunea 1. Organizatorii concursului
Sect.1.1. Concursul este organizat de: Mindstream AI SRL, persoană juridică română, cu sediul în Târgu Mureș, str. Predeal nr. 82/B, 540494, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/1200/16.08.2023, având Cod Unic de Înregistrare 48632982, denumiți în continuare Organizator, în conformitate cu prevederile prezentate în prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit în continuare "Regulament Oficial" / "Regulament").

Secțiunea 2. Durata și aria de desfășurare a concursului
Sect.2.1. Concursul va avea loc în perioada 1 noiembrie 2023 - 15 decembrie 2023, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CraciunMagicOnline și va include mai multe etape și tipuri de concursuri, detaliate în secțiunile de mai jos.

Secțiunea 3. Dreptul de participare
Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei Facebook care deține un cont real pe platformă și care îndeplinește criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și rudele de până la gradul 2 ale reprezentanților companiei organizatoare și ale agențiilor cu care compania organizatoare colaborează.

Secțiunea 4. Etapele și tipurile de concursuri
4.1 "Câștigă cu Like și Share" (1 noiembrie - 20 noiembrie)
Sect.4.1.1. Pentru a participa, urmați pașii următori:
 • Dați share la postarea concursului.
 • Dați like la pagina "Crăciun Magic".
 • Etichetați prieteni dragi în comentariile postării.
Sect.4.1.2. Premii: Se vor extrage din 3 în 3 zile câte 3 câștigători. Câștigătorii vor primi un bundle cu toate produsele site-ului, la fel ca și toți prietenii etichetați.
  4.2 "Arată-ne bradul tău de Crăciun" (20 noiembrie - 15 decembrie)
  Sect.4.2.1. Pentru a participa, urmați pașii următori:
  • Dați like și share postării.
  • Arătați-ne bradul tău de Crăciun din anii anteriori prin adaugarea ca și comentariu la postarea paginii noastre.
  Sect.4.2.2. Premii: Se vor extrage 10 câștigători. 10 brazi magici vor primi toate produsele de pe site gratuit.
   4.3 "Desenul copilului tău!" (20 noiembrie - 15 decembrie)
   Sect.4.3.1. Pentru a participa, urmați pașii următori:
   • Dați like la pagina Craciun Magic.
   • Descărcați gratuit desene de colorat sau desenul original al copilului tău.
   • Adăugați ca și comentariu la postarea paginii noastre poza desenată/colorată.
   • Vă vom răspunde și cu o imagine generată de AI bazat pe poza propusă (doar la pozele originale, nu si cele de colorat).
   Sect.4.3.2. Premii: Se vor extrage 10 câștigători. 10 copii magicieni vor primi toate produsele de pe site gratuit.

   Secțiunea 5. Mecanismul concursului
   Sect.5.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe contul de Facebook Craciun Magic (https://www.facebook.com/CraciunMagicOnline) în perioada menționată la Secțiunea 2, printr-o postare în feed.

   Sect.5.2. Pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă și înregistrată de către un participant, acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

   • să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
   • să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic, sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
   • să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firme sau entități și să nu încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
   • să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;
   • să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
   • să nu promoveze mărcile de țigarete sau alcool, sau consumul de tutun și alcool;
   • să nu includă date cu caracter personal aparținând lui sau altor persoane.
   Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în vederea includerii în tragerea la sorți și/sau desemnării participanților câștigători. Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în orice mod comentariul/comentariile participantului/participantelor care nu îndeplinește/indeplinesc condițiile enumerate mai sus.

   Sect.5.3. Nu vor fi luate în considerare:
   • Comentariile care nu conțin cel puțin 1 tag către un cont real;
   • Participanții care nu se regăsesc în lista de urmăritori pe conturile de Facebook ale Organizatorului;
   • Intențiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Facebook.
   • Răspunsurile oferite la postările care distribuie postarea inițială de concurs, pe alte conturi, altele decât cel al lui Craciun Magic (nu vor fi luate în considerare comentariile la postările de pe conturile de Facebook ale Organizatorului).
   • Răspunsurile primite după momentul încheierii concursului, așa cum este definit în Secțiunea 2 al prezentului regulament.
   Secțiunea 6. Extragerile și acordarea premiilor
   Sect. 6.1. Extragerile vor fi efectuate folosind un software de randomizare (https://commentpicker.com/), vor fi filmate și puse la dispoziția publicului.

   Sect. 6.2. Câștigătorii vor fi etichetați în postarea cu anunțarea extragerii. Organizatorii nu pot fi trași la răspundere dacă aceștia nu răspund la postare sau nu contactează organizatorii concursului.

   Sect. 6.3. Câștigătorii vor primi un link unic, cu un cod de cupon unic, folosibil doar o singură dată.

   Sect. 6.4. În circumstanțe care nu depind de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

   Secțiunea 7. Responsabilitate
   Sect. 7.1. Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Organizator este finală și nu se supune niciunui recurs.

   Sect. 7.2. Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul oficial.

   Sect. 7.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
   • acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;
   • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale dispozitivului cu care accesează platforma Facebook, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care aceștia le-ar putea întâmpina la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de Organizatori;
   • postarea comentariilor în afara perioadei concursului, așa cum este definită la Secțiunea 2 din prezentul regulament;
   • eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Facebook sau de datele de contact ale participantilor;
   • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a dispozitivului mobil folosit pentru accesarea platformei Facebook;
   • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de către Organizator în regulament;
   • situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil;
   • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voința Organizatorului.
   Sect. 7.4. Toți Participanții la concurs recunosc și sunt de acord că Facebook nu va fi ținut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la concurs.

   Sect. 7.5. Prin participarea la concurs, în calitate de participant, ca urmare a încărcării unor mesaje text pe contul de Facebook Craciun Magic, în legătură cu prezentul concurs, toți participanții acordă Organizatorului o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de reproducere, distribuție, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial).

   Sect. 7.6. În măsura în care legea locală impune proceduri care trebuie respectate sau aprobări, autorizații, acorduri sau altele care trebuie obținute în scopurile unei asemenea licențieri, participanții se obligă să îndeplinească aceste proceduri și să obțină astfel de aprobări, autorizații, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.

   Sect. 7.7. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele menționate mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la acest concurs.

   Secțiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Sect. 8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator, în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul") și ale Legii nr. 190/2018.

   Sect. 8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate de operatori de date, atât direct, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate de persoane imputernicite (entități care prelucrează date cu caracter personal în numele și în beneficiul Organizatorilor) în sensul Regulamentului.

   Sect. 8.3. Temelia juridică a prelucrării datelor o constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de către Organizatori a premiului menționat în prezentul regulament de concurs.

   Sect. 8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxe, impozite și contribuții datorate de către câștigători în considerarea naturii premiilor acordate, care constituie avantaje în natură și care urmează regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (așa cum se menționează și în Secțiunea 7).

   Sect. 8.5. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt următoarele:

   • pentru toți participanții: contul de Facebook cu informațiile aferente;
   • pentru câștigător: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, localitatea de reședință și datele din cartea de identitate.
   • pentru beneficiarul final al premiului și împuterniciții câștigătorilor (transferul premiului sau împuterniciți pentru primirea premiilor în numele câștigătorului): nume, prenume, respective datele din cartea de identitate (pentru beneficiarul final).
   Secțiunea 9. Persoanele vizate și drepturile acestora
   Sect. 9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se înscriu în concurs conform prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participanți conform prezentului regulament oficial.

   Sect. 9.2. Drepturile Participanților ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoană vizată de prezenta prelucrare beneficiază conform prevederilor legale aplicabile în materie de următoarele drepturi:

   • dreptul de acces la date – aveți dreptul, ca în orice moment, să știți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră și cum prelucrăm aceste date;
   • dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
   • dreptul la ștergerea datelor - în anumite situații (de ex. atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau atunci când datele sunt prelucrate ilegal) să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră prelucrate în scopurile menționate în prezentul document.
   • dreptul la restricționarea prelucrării - vi se recunoaște, în condițiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat să oprească temporar prelucrarea datelor până la clarificarea exactă a situației acestor date;
   • dreptul la opoziție - din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în condițiile art. 21 din Regulament;
   • dreptul de a vă adresa cu o plângere - la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
   • dreptul de a vă adresa cu o acțiune în instanță - atunci când considerați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate;
   Sect. 9.3. În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, persoana vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail info@craciunmagic.ro sau prin Poștă la adresele Organizatorilor, menționate în Secțiunea 1.

   Secțiunea 10. Stocarea datelor cu caracter personal
   Sect. 10.1. Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioadă de 3 luni de la data finalizării Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.

   Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procesele verbale de acordare, sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competente, la solicitarea acestora.

   Secțiunea 11. Categorii de destinatari
   Sect. 11.1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul concursului de către sau în numele Organizatorilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestora care asistă în organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorii pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de exemplu, laboratoare de analize medicale). Organizatorii se obligă să respecte toate prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară, în acord cu prevederile legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.

   Secțiunea 12. Publicitatea
   Sect. 12.1. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestora, precum și cu privire la folosirea pe o durată de 5 ani de la momentul intrării în posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate în urma filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerație sau cost din partea Organizatorilor.

   Sect. 12.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a câștigătorului/beneficiarului final al premiului ca numele, fotografiile și materialele filmate cu acestia în timpul desfășurării concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poată fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 5 ani de la momentul intrării în posesia premiului de către Organizatori, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorului/beneficiarului final al premiului.

   Sect. 12.3. Prin înscrierea și participarea la concurs, câștigătorul/beneficiarul final al premiului cedează cu titlu gratuit Organizatorilor dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de către aceștia în timpul investigațiilor oferite ca premiu, pe o durată de 1 an de la intrarea în posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durată de 1 an de la momentul intrării în posesia premiului, în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizatori, pe teritoriul României, inclusiv prin internet.

   Secțiunea 13. Litigii
   Sect. 13.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. Legea aplicabilă este legea română.

   Secțiunea 14. Încetarea înainte de termen a concursului
   Sect. 14.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente care împiedică derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în această secțiune, Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație față de Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la Secțiunea 1.

   Secțiunea 15. Regulamentul oficial al concursului
   Sect. 15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul craciunmagic.ro precum și la sediile Organizatorilor. Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament oficial.